Koopjesstart.nl - Koopjes van o.a. iBood, 1DayFly & Wehkamp

Alle koopjes in één overzicht!

Op Koopjesstart.nl vind je alle dagaanbiedingen en koopjes, overzichtelijk weergegeven en altijd up-to-date. Profiteer hier van hoge kortingen op deze koopjes! Ben er snel bij, want alle aanbiedingen zijn slechts 24 uur geldig.

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Algemeen

Koopjesstart.nl is een handig overzicht met alle informatie van beschikbare online dagaanbiedingen. Koopjesstart.nl verzamelt alle gegevens van de huidige dagaanbiedingen en geeft deze weer in een gratis overzicht. De product- en prijsinformatie worden iedere 30 minuten ververst. Koopjesstart.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en onvolkomenheden van de getoonde (prijs)informatie.

Garantie, klachten en productinformatie

Koopjesstart.nl verkoopt zelf geen producten, artikelen en/of aanbiedingen. Koopjesstart.nl biedt een overzicht van de beschikbare dagacties van het internet. Voor informatie m.b.t. de getoonde producten, klachten en/of overige informatie, verwijzen we u naar de klantenservice van de desbetreffende (aanbiedings)webwinkel.

Privacy Policy

Koopjesstart.nl is een initiatief van Promodeals. Promodeals respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor website(s) en/of project(en) van Promodeals. Promodeals zal uw persoonlijke gegevens nimmer aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Content

De content op Koopjesstart.nl wordt met uiterste zorg samengesteld en aangeboden. De content wordt deels automatisch gegenereerd en deels handmatig toegevoegd, aangepast danwel aangevuld. Koopjesstart.nl is nimmer aansprakelijk voor mogelijke fouten en/of onvolledigheden danwel onjuistheden als gevolg van het gebruik van de betreffende informatie.

Foutieve Content

In geval van een onjuiste en/of onrechtmatige vermelding kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met onze redactie. De betreffende informatie wordt op uw verzoek gecorrigeerd danwel direct verwijderd.

Verboden te kopiëren

De teksten, tekeningen, foto's, logo's, video's, beelden, data, software, benamingen, merknamen, handels- en domeinnamen en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Promodeals. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud, content of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld. Het is ten strengste verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Promodeals de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te wijzigen, openbaar te maken, te reproduceren, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Kopiëren content wordt bestraft

Het is ten strengste verboden de aangeboden content van Koopjesstart.nl te kopiëren en te publiceren. Het automatisch scannen (en eventueel opslaan) van de content m.b.v. bots, spiders en/of andere geautomatiseerde scripts is tevens ten strengste verboden. De overtreder van dit strafbare feit wordt bestraft, zal strafrechtelijk vervolgd worden en ontvangt een boete n.a.v. het aangetoonde misbruik.

Content gebruiken

De content van Koopjesstart.nl mag nimmer - zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Promodeals - worden gebruikt voor enige vorm van publicatie. Indien u toch gebruik wilt maken van de content kunt u altijd contact opnemen met Promodeals over mogelijkheden en/of bijhorende tarieven.

Toepasselijke wetgeving

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op de website Koopjesstart.nl.

Adverteren

Voor de mogelijkheden m.b.t. adverteren op Koopjesstart.nl verwijzen wij u door naar www.promodeals.nl.

Nog vragen?

Indien u nog vragen heeft over de Algemene Voorwaarden van Koopjesstart.nl, dan kunt u contact opnemen met onze redactie. Onze redactie helpt u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze voorwaarden nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.